Webmaster: Bent Mosfjell
Nr 1 - 2005. 1. årgang.
Det politiske landskap
2
Introduksjon til tidsskriftets profil og visjon.
4
Bård Standal skriver om Libertarianisme, konservatisme og den amerikanske høyresiden fra 1945 til i dag. Første del av en artikkelserie i 5 deler.
13
Er dette en umulighet eller nødvendighet? Thomas Gramstad tar for seg problemstillingen med utgangspunkt i Ayn Rands syn på kapitalisme.
18
Libertarianisme uten kapitalisme
Libertarianismen oppfattes av de mange som en økonomisk teori som er identisk med kapitalisme. Bent Johan Mosfjell skriver om hvorfor dette er en misforståelse og at kapitalisme ikke følger automatisk fra libertarianismen.
21
Venstre og Høyre: Mulighetene for frihet
Vi trykker en norsk oversettelse av Murray N. Rothbards legandariske artikkel fra 1965. En analyse av det politiske landskapet og dets historie som fortsatt er relevant i dag.
38
Bokanmeldelse: Tredje venstre
Bent Johan Mosfjell anmelder Tredje venstre - for en radikal individualisme av Magnus Marsdal og Bendik Wold. Boken får positiv kritikk, den er både spennende og grundig.
42
Vi bringer de fire første kapitlene av Ken Schollands berømte bok. Påfølgende kapitler vil komme som en føljetong i kommende utgaver av Nytt Paradigme, inntil hele boken foreligger i norsk oversettelse.

Vi benytter oss av internetts mulighet for kontinuerlige endringer. Dette betyr at eventuelle skrivefeil og dårlige formuleringer fra papirutgaven kan være rettet opp.
Utlagte PDF-filer vil være urettede originaler.