Webmaster: Bent Mosfjell
Et nytt paradigme er i gang...
Nytt Paradigme vil utgis fire ganger årlig og være et spennende nytt bidrag til den ideologiske debatten i Norge. Tidskriftet vil ha en hardtslående profil samtidig som dybde og nyanser vektlegges.

Målet er å lage en arena for seriøs diskusjon rundt en rekke alternative ideologiske retninger. Det er dessverre en rekke synspunkter som er for radikale til å bli drøftet på en grundig måte innenfor det eksisterende sosialdemokratiske paradigmet. Den offentlige debatten i Norge er derfor preget av konsensus der grunnelementene tas for gitt og sjelden problematiseres, enten det er offentlig skole og helsevesen, skatt, demokrati eller staten som sådan.

Nytt Paradigme utgis av Libertariansk Forum og vil således spesielt være opptatt av problemstillinger fra den klassisk liberale idetradisjon. De fleste bidragene vil bli skrevet av debattanter med et liberalistisk eller anarkistisk samfunnssyn. Målet er imidlertid å skape en bredere debatt i en atmosfære av godvilje, kritisk åpenhet og intellektuell nysgjerrighet.