Webmaster: Bent Mosfjell
Kontaktinfo for Nytt Paradigme
Redaktør:
Bent Mosfjell
Tlf: 22569244
Mobil: 97780672
E-mail: bent på nyttparadigme.no
URL: http://www.bentmosfjell.no
Postadresse:
Nytt Paradigme
Christies gate 28
0557 Oslo
Bankkonto:
0539.32.09862.
Utgiver:
Libertariansk Forum
Organisasjonsnummer: 986 281 967
Ansvarlig redaktør:
Bent Mosfjell