Webmaster: Bent Mosfjell
Utgivelsesplan for Nytt Paradigme
Her vil det fortløpende legges ut oversikt over innhold i kommende utgaver av Nytt Paradigme. Noen av artiklene vil selvsagt kunne forskyves til et fremtidig nummer av bladet.
Nr 3. Temanummer: Chile.
- Et legitimt kupp av Bent Johan Mosfjell.
- Det spiller ingen rolle om torturistene er røde eller blå av Per Aage Pleym Christensen.
- Chiles pensjonssystem av Ove Vanebo.
- Chiles økonomiske utvikling fra før Allende til vår tid av Jan Arild Snoen.
- Fattigdomsløgnen av Bent Mosfjell
- "Jeg vet ikke..." av Bent Mosfjell
- Jonathan på Eventyr, kapittel 9-12, av Ken Scholland.
Nr 4. Temanummer: Anarkisme
- Jonathan på Eventyr, kapittel 13-16, av Ken Scholland.
Nr 5. Temanummer: Public-choice teori
- Jonathan på Eventyr, kapittel 17-20, av Ken Scholland.