Webmaster: Bent Mosfjell
Nr 2 - 2005. 1. årgang.
Rettferdig eiendom
2
Leder
Om hvorfor rettferdig eiendom er viktig og om utgavens innhold.
4
Helligbrøde! Blasfemi!
I Vampus´Verden kan du lese om Kakemonsterets triste skjebne.
6
En oversettelse av en artikkel av Murray N. Rothbard innleder vår diskusjon om rettferdighet eiendom. En god introduksjon til hard-core libertariansk rettferdighetsteori.
19
Rettferdighet og eiendom
Torbjørn Røe Isaksen og Fredrik Gierløff skriver en kommentarartikkel der de kritiserer Rothbards syn på eiendom.
26
Herregud, han stiller som Barry Goldwater
2. del av Bård Standals artikkelserie om Libertarianisme, konservatisme og den amerikanske høyresiden fra 1945 til i dag. Omhandler perioden fra Tafts død til nominasjonen av Goldwater i 1964.
40
America, fuck yeah!
Heidi Nordby Lunde intervjuer Jon Henrik Gilhuus som er leder i Monticello Society
44
Opphavsrett og eiendomsrett: To vidt forskjellige ting
Thomas Gramstad som er leder i Elektronisk Forpost Norge (EFN), skriver om den aktuelle opphavsrettsdebatten. Både prinsipielle og praktiske sider diskuteres.
58
Jonathan Gullible på Eventyr
Her kan du lese kapittel 5 til 8 av Schoolands bok. Jonathan møter blant annet proteksjonisme og moderne skattetilpasning.

Vi benytter oss av internetts mulighet for kontinuerlige endringer. Dette betyr at eventuelle skrivefeil og dårlige formuleringer fra papirutgaven kan være rettet opp.
Utlagte PDF-filer vil være urettede originaler.